Jawatan Kosong Universiti UiTM, SELANGOR – Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan institusi pengajian tinggi terbesar di Malaysia dari segi saiz dan mahasiswanya. Dengan rangkaian ini luas dan tenaga kerja seramai

Jawatan Kosong Terkini SPA Negeri Sarawak – Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (SPANS) telah diwujudkan dalam tahun 1961 di bawah The Sarawak (Public Service Commission) Order in Council, 1961 dan

Jawatan Kosong Lembaga Lada Malaysia, SARAWAK – Lembaga Lada Malaysia (MPB) adalah sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Industri Utama Malaysia dan ditubuhkan dibawah Akta Lembaga Lada Malaysia 2006

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Bintulu – Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) telah ditubuhkan berikutan penemuan rizab gas asli dan minyak yang banyak di luar pantai Bintulu. Pembangunan sumber asli ini membolehkan

Iklan Jawatan Kosong Lembaga Air Kuching – Lembaga Air Kuching ialah lembaga yang bertanggungjawab dalam pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan semua kerja pengepaman air dalam kawasan bekalannya. Polisi Lembaga Air Kuching