jawatan-kosong-jabatan-pengairan-dan-saliran-negeri-kedah

Jawatan Kosong JPS Kedah Malaysia

Posted on

Jawatan Kosong JPS Kedah Malaysia – JPS Negeri Kedah atau Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah merupakan pengendali Pengairan dan Saliran di wilayah Negeri Kedah.

Jabatan ini ditubuhkan pada tahun 1947 merangkumi Negeri Kedah Darul Aman dan Perlis, dikenali sebagai Bahagian Parit dan Tali Air Kedah/Perlis dan beribu pejabat di Alor Setar.

Negeri Kedah atau Kedah Darul Aman merupakan salah satu daripada 14 negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia). Kedah terletak di utara Semenanjung Malaysia.

JPS Negeri Kedah telah diamanahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengairan, saliran pertanian, kejuruteraan sungai, saliranbandar, kejuruteraan pantai, khidmat sokongan serta hidrologi dan sumber air untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Sebagai agensi utama yang bertanggungjawab menerajui usaha-usaha melaksanakan program-program pembangunan di luar bandar dan kawasan bandar.

JPS Negeri Kedah akan sentiasa dan sedia berkhidmat ke arah kecemerlangan dalam perancangan pembangunandan pengurusan sumber air negara demi mencapai pertubuhan pertanian dan sosio-ekonomi yang mampan selaras dengan wawasan negara.

Untuk meningkatkan kinerjanya, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah mebutuhkan sumber daya manusia dengan membuka Jawatan Kosong Terkini melalui Rekrutmen Jobs Terkini Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah sebagai berikut.

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat.

Dalam usaha meningkatkan kualitas Pelayanan di Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya.
Untuk itu Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah mencari pemuda – pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2020.

Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini Julai 2020 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah di Jawatan Terkini kedudukan: PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG.

Pada hari ini Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Julai 2020 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut :

Jawatan Kosong Negeri Kedah Terkini


Peluang Kerjaya :

Jawatan Kosong JPS Kedah Malaysia

Jawatan Kosong JPS Kedah Malaysia Terkini Kerja Kosong Malaysia Singapore Kilang Kuching Johor Kerani Kerajaan Berkanun Bank Swasta Jobs Vacancy

KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

IKLAN JAWATAN KOSONG

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman (keutamaan akan diberikan kepada rakyat Negeri Kedah Darul Aman) seperti yang dinyatakan di bawah ini :

Job Vacancy :

PENGAWAL KESELAMATAN / GRED KP11

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : Keselamatan dan Pertahanan Awam
KUMPULAN PERKHIDMATAN : Pelaksana
JADUAL GAJI :
GAJI MINIMUM : RM1,205.00
GAJI MAKSIMUM : RM2,939.00
KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN : RM80.00

Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 • warganegara Malaysia
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
 • Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan, bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel Polis Sokongan atau Prebet atau yang setaraf dengannya serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik
 • mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :
  • tinggi sekurang-kurangnya 1.57m
  • berat badan sekurang-kurangnya 48kg
  • mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
  • mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84 sm semasa manarik nafas.
  • lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
  • pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;
  • diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

 

Syarat Kelayakan :

 • Calon bagi lantikan dengan kelayakan diperenggan Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
 • hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

CARA MEMOHON :

 • Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang yang boleh Dimuat turun.
 • Pemohon hanya dibenarkan memohon satu jawatan sahaja yang diiklan dengan syarat mereka memenuhi syarat lantikan dan kelayakan yang ditetapkan.
 • Semua maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan hendaklah benar. Jika terdapat sebarang penipuan di dalam maklumat yang diberikan, permohonan akan dibatalkan serta merta dan nama pemohon akan disenarai hitamkan.
 • Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat di dalam perkhidmatan tetap, sementara dan kontrak hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing – masing mengikut peruntukan dalam Peraturan – peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan Ketua Jabatan dikehendaki mengemukakan permohonan itu bersama-sama dengan salinan KENYATAAN PERKHIDMATAN (disediakan, disahkan dan ditandatangani oleh pihak pejabat yang menyimpan Buku Perkhidmatan) dan salinan LAPORAN PENILAIAN PRESTASI. Permohonan calon – calon tanpa disertakan dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan dan salinan Laporan Penilaian Prestasi dianggap tidak lengkap dan tidak akan diberi pertim bangan.
 • Semua permohonan hendaklah disertakan salinan dokumen – dokumen pendukung.

 

Salinan dokumen yang harus disertakan :

 • Borang permohonan (MUAT TURUN BORANG)
 • Sekeping gambar (terbaru) berukuran passport
 • Kad Pengenalan
 • Sijil Pendaftaran/Sijil Lahir
 • Sijil Berhenti Sekolah
 • Sijil Persekolahan
 • Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Sulit yang terkini bagi calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan

 

Borang Permohonan yang diisi lengkap bersama-sama dengan salinan sijil dan dokumen – dokumen lain yang berkaitan dan disahkan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan :

 • Sampul surat berukuran 229mm x 423mm
 • Dipenjuru atas sebelah kiri sampul surat berkenaan hendaklah ditulis HURUS BESAR yang jelas, NAMA JAWATAN YANG DIPOHON

 

Asas Tapisan :

Bergantung kepada jumlah permohonan yang layak mengikut syarat dalam iklan berbanding dengan kekosongan jawatan, pentadbiran ini akan menetapkan Asas Tapisan untuk menetukan sejumlah calon yang sesuai untuk dipanggil temuduga.

 

Company
Name
Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah
Same as (Website / Social Media)
Job Location
Street
Tingkat 7, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah
Postal Code
05000
Locality
Alor Setar
Country ISO Code
MY
Region ISO Code
K
Salary
Unit
Monthly
Currency ISO Code
MYR
Value
0.00
Job Meta
Employment Type
Full Time
Valid Through
28.07.2016

 

Catatan :

# Tarikh tutup Jawatan Kosong ini : 28 Julai 2016

 • Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
 • Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga tidak ditanggung oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah Malaysia.

 

Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini Bulan Julai 2020 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah,

Silakan hantar Sebarang Lamaran beserta dokumen lengkap via KURIR/POS ke alamat dibawah ini :

PENGARAH,
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
NEGERI KEDAH DARUL AMAN,
TINGKAT 7, BANGUNAN SULTAN ABDUL HALIM,
JALAN SULTAN BADLISHAH,
05000 ALOR SETAR,
KEDAH DARUL AMAN.

 

Pautan : Jobs JPS Kedah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *