jawatan-kosong-kementerian-klw

Jawatan Kosong Kementerian KPLB Malaysia

Posted on

Jawatan Kosong Kementeiran KPLB Malaysia, PUTRAJAYA – Kementerian Pembangunan Luar Bandar atau yang disingkat KPLB, adalah sebuah kementerian Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk pembangunan luar bandar, pembangunan wilayah, pembangunan masyarakat, Bumiputera, Orang Asli, pekebun kecil industri getah, penyatuan tanah, pemulihan tanah.

Pembangunan luar bandar merupakan agenda politik Kerajaan untuk menangani kemiskinan dan kemunduran luar bandar dengan slogan membandarkan kawasan luar bandar.

Perkembangan dalam teknologi maklumat dan komunikasi ke atas aspek kehidupan sekarang ini telah mempengaruhi cara kita bermasyarakat dan melaksanakan urusan harian.

Sehubungan dengan itu, Kementerian KPLB Malaysia sentiasa peka kepada perkembangan-perkembangan tersebut.

Sebagai sebuah Kementerian yang bertanggungjawab terhadap kemajuan luar bandar, Kementerian KPLB Malaysia akan sentiasa berusaha memberikan maklumat dan menyediakan perkhidmatan agar menepati keperluan pelanggannya.

Kandungan laman portal ini akan sentiasa dikemas kini dari segi maklumat, gaya persembahan, dan kemudahan berurusan.

Kandungan maklumat mengenai objektif dan fungsi kementerian serta program dan projek yang dilaksanakan diharap dapat menjadi rujukan dan panduan yang berguna kepada semua pengguna.

Selain itu, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan objektif dan fungsi agensi-agensi di bawah Kementerian KPLB Malaysia seperti KEMAS, JAKOA, INFRA, MARA, RISDA, FELCRA, KEDA, KEJORA, KETENGAH, dan KESEDAR.

Transformasi Pembangunan Luar Bandar Pertama diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1957 dengan matlamat untuk membangunkan prasarana fizikal dan membekalkan secara meluas kemudahan asas kepada penduduk luar bandar.

Ia memberi landasan yang kukuh kepada kawasan luar bandar untuk bergerak giat dan maju.

Bahagian Pelajaran Dewasa yang ditubuhkan pada tahun 1961 di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar adalah langkah permulaan untuk pembangunan modal insan dengan membasmi buta huruf di kalangan masyarakat luar bandar.

Bahagian ini pada tahun 1977 selanjutnya diberi nama Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) yang pada dasarnya terlibat dalam pembangunan modal insan dan pembangunan masyarakat luar bandar.

Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1970 mempunyai matlamat serampang dua mata iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.

Hampir 90% penduduk luar bandar pada ketika itu adalah miskin dan melalui DEB, usaha-usaha pembasmian kemiskinan telah membuka peluang ekonomi dengan lebih luas di samping membekalkan perkhidmatan kesihatan dan perumahan kepada penduduk miskin tanpa mengira kaum.

Bagi penyusunan semula masyarakat, keadaan ekonomi yang tidak seimbang diperbaiki bagi mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.

Pautan : rurallink.gov.my

Kementeiran KPLB Malaysia telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan ekonomi.

Dalam usaha memperluaskan operasi perniagaan di Malaysia, Kementeiran KPLB Malaysia mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya.

Untuk itu Kementerian Pembangunan Luar Bandar mencari pemuda – pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2020.

Dalam rangka memperluaskan jaringan perniagaan terkini Jun 2020 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Kementeiran KPLB Malaysia di Jawatan Terkini kedudukan : BANYAK POSISI JAWATAN KOSONG.

Pada hari ini Kementeiran KPLB Malaysia kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Jun 2020 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut:

Jawatan Kosong Kementerian Pembangunan Luar Bandar


Peluang Kerja Kosong :

Jawatan Kosong Kementerian KPLB Malaysia

Jawatan Kosong Kementerian KPLB Malaysia Terkini Kerja Kosong Malaysia Singapore Kilang Kuching Johor Kerani Kerajaan Berkanun Bank Swasta Jobs Vacancy

Jobs Vacancy :

IKLAN JAWATAN KOSONG
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk menyertai warga Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui jawatan berikut :

PEMBANTU TADBIR

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun ke atas;
 • Berkelayakan akademik :
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 • Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (keutamaan diberikan kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan mempunyai pengetahuan dalam bidang IT)

 

SYARAT‐SYARAT PERKHIDMATAN

a. Tempat Bertugas

Tuan/ Puan hendaklah berkhidmat di Medan Infodesa yang ditetapkan.

b. Tempoh Kontrak

Tempoh kontrak adalah selama satu (1) tahun.

c. Latihan

Sekiranya perlu, tuan/ puan boleh diberi latihan sebelum melaksanakan tugas yang ditetapkan.

d. Penyeliaan Tugas

Pelaksanaan tugas tuan/ puan akan diselia dan diawasi oleh seorang atau lebih Pegawai Penyelia yang telah ditetapkan oleh Ketua Jabatan.

e. Elaun

Tuan/ Puan layak dipertimbangkan Elaun Menjalankan Tugas Rasmi di Dalam Negeri sekiranya diarahkan oleh Ketua Jabatan sepertu mengikut kadar dan peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

f. Waktu Bekerja

Tuan/Puan dikehendaki melaksanakan tugas lima (5) hari seminggu selama sembilan (9) jam sehari termasuk waktu rehat dengan ditetapkan waktu masuk dan waktu balik oleh Ketua Jabatan.

FUNGSI BIDANG TUGAS

Pelaksanaan Program MID

Menyelaras kursus‐kursus, merancang aktiviti, bekerjasama dengan Pengerusi JKKK/JKKKP/ Agensi KKLW dalam menjalankan aktiviti kemasyarakatan, melaksanakan tanggungjawab sebagai “Info‐mediator” dan “Info‐mobilizer” kepada masyarakat setempat dan bertanggungjawab bersama dengan Kementerian menjayakan program ICT luar bandar untuk melahirkan masyarakat luar bandar celik IT.

Penyelenggaraan Peralatan MID

Membuat penyelenggaraan komputer dan peralatan ICT lain di MID serta membuat pembaikan/perolehan peralatan ICT yang rosak seperti keyboard,mouse, AVR, printer, scanner, LCD, laptop dan camera digital.

Pentadbiran Medan Infodesa

Bertanggungjawab menguruskan dan melaksanakan operasi MID selaras dengan arahan dan peraturan yang ditetapkan.

Pengurusan Kewangan

Mengurus urusan kewangan MID seperti menyediakan resit bayaran, resit penerimaan wang, buku tunai dan mengurus operasi cyber‐cafe setiap hari untuk menjana pendapatan MID bagi menampung bayaran bil‐bil utiliti (Elektrik, Internet, air dan pengurusan MID yang lain).

Pengurusan Stor Dan Aset

 • Bertanggungjawab mengurus dan menjaga keselamatan aset dan stor MID.
 • Lain‐lain tugas diarahkan dari semasa ke semasa oleh Kementerian

 

PENGHANTARAN BORANG

Permohonan mestilah disertakan bersama dengan satu salinan (salinan perlu disahkan) :

 • Resume/CV Bergambar
 • Kad Pengenalan
 • Sijil‐Sijil Akademik (SPM,Diploma,Ijazah)
 • Sijil‐Sijil Ko‐Kurikulum

 

Company
Name
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Same as (Website / Social Media)
Job Location
Street
No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Postal Code
62100
Locality
Putrajaya
Country ISO Code
MY
Region ISO Code
Putrajaya
Salary
Unit
Monthly
Currency ISO Code
MYR
Value
0.00
Job Meta
Employment Type
Full Time
Valid Through
30.06.2015

 

Catatan :

# Tarikh tutup Jawatan Kosong ini : 30 Jun 2015

 • Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
 • Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga tidak ditanggung oleh Kementerian KPLB Malaysia.

 

Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini Jun 2020 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Kementerian KPLB Malaysia,

Silakan hantar LAMARAN KERJA via POS / KURIR ke alamat pautan yang dibawah ini :

SETIAUSAHA BAHAGIAN
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
BAHAGIAN PENGUPAYAAN KOMUNITI DAN INFODESA
ARAS 20, NO.47, PERSIARAN PERDANA
PRESINT 4, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62100, PUTRAJAYA

TELEFON : 03 – 8891 2395
FAKS : 03 – 8888 2340
E‐MAIL : [email protected]

 

Pautan : Jobs Kementerian KPLB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *