jawatan-kosong-lembaga-lebuhraya-malaysia

Jawatan Kosong Lembaga LLM Malaysia

Posted on

Jawatan Kosong Lembaga LLM Malaysia, SELANGOR – Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) ialah sebuah badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan bagi mengawasi semua lebuhraya tol di seluruh Semenanjung Malaysia.

LLM merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan melalui parlimen Akta 231(1980). Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) bertanggungjawab untuk merancang, melaksana, menyelia dan mengawasi projek-projek lebuhraya tol di Malaysia.

Untuk meningkatkan kinerja serta mencapai visi misi nya, Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) mebutuhkan sumber daya manusia dengan membuka Jawatan Kosong Terkini untuk bergabung menjadi bagian dari Lembaga Lebuhraya Malaysia melalui Rekrutmen Jobs Terkini LLM Malaysia sebagai berikut.

Tujuan penubuhan Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) pada 1980 adalah untuk merancang, merekabentuk, membina dan menyenggara lebuhraya tol di seluruh Semenanjung Malaysia.

Lebuhraya tol yang pertama yang telah dirancang, direkabentuk, dibina dan disenggara di bawah pengawasan LLM ialah Lebuhraya Utara Selatan.

Jajaran lebuhraya ini telah disiapkan secara berperingkat-peringkat mengikut keutamaan dimasa itu. Tarikh-tarikh pembukaan bagi bahagian-bahagian jajaran berkenaan adalah seperti di jadual.

Ekoran dari dasar penswastaan kerajaan, Lebuhraya berkenaan dan lain-lain lebuhraya selepas itu telah diswastakan.

LLM memainkan peranan penting dalam mengesan, mengawal, menyelaras dan memberi khidmat nasihat kepada syarikat – syarikat konsesi dalam urusan operasi dan penyenggaraan lebuhraya bagi pihak kerajaan.

Bagi Semua lebuhraya yang sedang beroperasi aspek penyenggaraan adalah amat penting. Ini adalah bertujuan untuk memastikan kesemua lebuhraya tersebut selamat dan selesa.

Kerja – kerja penyenggaraan dan pengawasan dibuat melalui Pejabat – Pejabat Wilayah LLM.

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat.

Dalam usaha meningkatkan kualitas Hasil Dalam Negeri yang ada di Malaysia, Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya.

Untuk itu Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) mencari pemuda – pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2020.

Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini Februari 2020 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) di Jawatan Terkini kedudukan : PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG

Pada hari ini Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Bulan Februari 2020 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut.

Jawatan Kosong Lembaga Lebuhraya Malaysia


Peluang Kerjaya :

Jawatan Kosong Lembaga LLM Malaysia

Jawatan Kosong Lembaga LLM Malaysia Terkini Kerja Kosong Malaysia Singapore Kilang Kuching Johor Kerani Kerajaan Berkanun Bank Swasta Jobs Vacancy

Jobs Vacancy :

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

Fungsi Bidang Tugas :

 • Mengenalpasti dan merekodkan semula fail-fail lama untuk proses pelupusan,
 • mengasingkan fail-fail tutup yang tidak aktif dan telah tamat tindakan
 • mengikut susunan kategori, siri, tahun dan nombor turutan, mengasing dan
 • merekodkan pelan-pelan mengikut lebuh raya serta merekod dan
 • menyenaraikan fail-fail untuk semakan semula sebelum proses pelupusan dilaksanakan.

 

Syarat Lantikan :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setarafnya dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setarafnya dengannya.
 • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

 

Informasi Jawatan Kosong :

 • Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19
 • Badan Berkanun : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
 • Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana
 • Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran Dan Sokongan
 • Taraf Jawatan : Pekerja Sambilan Harian (PSH)
 • Tempoh Perkhidmatan : Tiga (3) atau Enam (6) bulan

 

CARA MEMOHON :

 • Permohonan hendaklah dibuat secara on-line melalui laman sesawang Lembaga Lebuhraya Malaysia di alamat ejawatan.llm.gov.my
 • Permohonan jawatan ini terbuka kepada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 45 tahun pada tarikh iklan ditutup.
 • Sila pastikan borang permohonan jawatan secara “ONLINE” diisi dengan lengkap.
 • Jika pemohon dipanggil untuk menghadiri temuduga, sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut :
 • Sekeping gambar berukuran pasport yang ditulis nama dan no. kad pengenalan dibelakangnya;
 • Kad pengenalan asal dan satu salinannya yang diakui sah;
 • Sijil-sijil asal berkaitan dan satu salinannya yang diakui sah; dan
 • Apa-apa surat akuan asal dan satu salinannya yang diakui sah.
 • Sijil-sijil hendaklah diakui sah oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.
 • Sekiranya pemohon sedang memegang jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan, pemohon hendaklah membawa bersama surat pelepasan daripada Ketua Jabatan, penyata perkhidmatan dan laporan sulit apabila menghadiri temuduga.
 • Semua pemegang-pemegang biasiswa/dermasiswa dikehendaki mendapatkan surat akuan pelepasan perjanjian dari Penganjur biasiswa/dermasiswa mereka sekiranya dipanggil untuk menghadiri temuduga.
 • Tuntutan perbelanjaan berkaitan dengan permohonan atau temuduga ini tidak akan dilayan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.
 • Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas permohonan yang tidak diterima atau tidak lengkap.

 

Company
Name
Lembaga LLM Malaysia (LLM)
Same as (Website / Social Media)
Job Location
Street
Wisma Lebuhraya, KM-6, Jalan Serdang-Kajang
Postal Code
43000
Locality
Kajang
Country ISO Code
MY
Region ISO Code
B
Salary
Unit
Monthly
Currency ISO Code
MYR
Value
0.00
Job Meta
Employment Type
Full Time
Valid Through
06.02.2017

 

Catatan :

# Tarikh tutup Jawatan Kosong ini : 06 Februari 2017

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga tidak ditanggung oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.

Jika anda berminat dengan Iklan jawatan kosong terkini Bulan Februari 2020 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Iklan Jawatan Kosong Lembaga Lebuhraya Malaysia,

Sila hantar Sebarang Lamaran SECARA TALIAN (ONLINE) di laman sesawang dibawah ini :

 

Pautan : Jobs LLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *