jawatan-kosong-lpp

Jawatan Kosong Lembaga LPP Malaysia

Posted on

Jawatan Kosong Lembaga LPP Malaysia, KUALA LUMPUR – Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.

Lembaga LPP bertanggung jawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang diseluruh negara.

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 14 Februari tahun 1973 melalui penggubalan Akta LPP 1973 (Akta 110), Akta Lembaga Pertubuhan Peladang.

Penubuhan LPP adalah bertujuan untuk memikul tanggungjawab membantu mempertingkat ekonomi dan sosial masyarakat tani di bawah satu badan yang berperanan khusus.

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan – jawatan berikut.

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ditubuhkan pada 14 Februari tahun 1973 melalui penggubalan Akta LPP 1973 (Akta 110), Akta Lembaga Pertubuhan Peladang.

Penubuhan LPP adalah bertujuan untuk memikul tanggungjawab membantu mempertingkat ekonomi dan sosial masyarakat tani di bawah satu badan yang berperanan khusus.

Akta 109, Akta Pertubuhan Peladang 1973 pula digubal khusus untuk menyusun semula persatuan-persatuan peladang dan koperasi yang berasaskan pertanian.

Di bawah Akta ini, persatuan-persatuan peladang dimansuhkan dan didaftar semula sebagai pertubuhan peladang, manakala koperasi yang berasaskan pertanian menjadi unit ahli kepada PP.

Pada masa ini terdapat 1531 buah koperasi berasaskan pertanian dan 119 persatuan peladang yang berkhidmat untuk masyarakat tani di luar bandar.

Fungsi LPP seperti yang termaktub di dalam Akta, adalah seperti berikut :

 • Untuk menggalak, mempergiat dan mengusaha kemajuan ekonomi dan sosial Pertubuhan-pertubuhan peladang.
 • Untuk mendaftar, mengawal dan menyelia Pertubuhan-pertubuhan Peladang dan mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 • Jika satu pengisytiharan telah dibuat melalui pengumuman di bawah seksyan 10, untuk merancang dan melaksanan sesuatu pembangunan pertanian di dalam Pertubuhan Peladang Kawasan berkenaan: dan
 • Untuk mengawal dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut.

 

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) melaksanakan semua aktiviti ini yang boleh dikumpulkan dalam tiga fungsi utama iaitu :

1. Fungsi Pendaftar

Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) ialah Pendaftar bagi Pertubuhan Peladang (PP) dan koperasi berasaskan pertanian dan bertanggungjawab untuk mendaftar, menyelia dan mengawal termasuk pengauditan akaun semua PP dan koperasi yang berasaskan pertanian. Kuasa dan tugas agensi dan pendaftar adalah berhubungan dengan :

 • Pendaftar PP dan koperasi berasaskan pertanian
 • Menyelia dan mengawal semua aktiviti PP dan koperasi berasaskan pertanian.
 • Mengaudit dan mengawal akaun
 • Membatal pendaftaran termasuk memansuhkan satu-satu pertubuhan: dan
 • Memberi pendidikan dan latihan untuk ahli
 • Pendaftar telah melantik Ketua Eksekutif bagi agensi-agensi berkenaan sebagai wakilnya bagi memudah kelancaran dan keberkesanan tugas-tugas dan tanggungjawab pendaftar di kawasan MADA, KADA dan negeri Sarawak.
 • Pengarah-pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) negeri juga telah dilantik. Namun kuasa untuk menubuh, mendaftar, menggantung, memansuh dan sebagainya masih lagi dipegang oleh Pendaftar.

 

2. Fungsi Pengurusan

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) memberi khidmat pengurusan PP untuk melancarkan operasi dan melaksanakan projek secara cekap. khidmat yang diberikan termasuk pentadbiran kakitangan, khidmat pengurusan, latihan untuk kakitangan PP dan khidmat perundingan.

3. Fungsi Pembangunan

Teras utama Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah untuk meneroka pembangunan ekonomi dan sosial PP dan melaksanakan projek secara cekap dan bersepadu bagi meningkatkan lagi pendapatan PP seterusnya memberi faedah kepada ahli-ahli.

Dibawah Rancangan Malaysia Kesembilan RMKe-9 (2006 – 2010), Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah RM 291,202,405 juta khusus untuk pembangunan ekonomi dan sosial PP.

Pautan : lpp.gov.my

Untuk mencapai visi syarikat iaitu menjadi kumpulan perniagaan terkemuka di Malaysia yang memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada stakeholder – nya.

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) sedang mencari pemuda – pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi jawatan kosong terkini 2020.

Dalam rangka memperluaskan jaringan perniagaan terkini bulan September 2020 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) di Jawatan Terkini kedudukan : BANYAK POSISI JAWATAN KOSONG

Pada hari ini Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini September 2020 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut.

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang


Peluang Kerja Kosong :

Jawatan Kosong Lembaga LPP Malaysia

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang Terkini Kerja Kosong Malaysia Singapore Kilang Kuching Johor Kerani Kerajaan Berkanun Bank Swasta Jobs Vacancy

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.

Lembaga LPP bertanggung jawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang diseluruh negara malaysia.

LPP mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan – jawatan berikut :

Job Vacancy :

JAWATAN KOSONG
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

1. PEGAWAI EHWAL EKONOMI

Syarat-syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Mempunyai Ijazah :
  • Ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  • Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Keutamaan dalam bidang:
   • Pertanian
   • Perladangan
   • Veterinar
   • Perikanan
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

2. JURUTERA

Syarat-syarat Lantikan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

3. AKAUNTAN

Syarat-syarat Lantikan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Lulus atau punya Ijazah/Sijil dari :
  • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
  • Lulus peperiksaan akhir Badan-Badan Iktisas perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan
  • Lulus Peperiksaan Kelayakan (QE) Institut Akauntan Malaysia (MIA)
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujiaan (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Company
Name
Lembaga Pertubuhan Peladang
Same as (Website / Social Media)
Job Location
Street
No. 20 Jl. Sultan Salahuddin
Postal Code
50480
Locality
Kuala Lumpur
Country ISO Code
MY
Region ISO Code
W
Salary
Unit
Monthly
Currency ISO Code
MYR
Value
0.00
Job Meta
Employment Type
Full Time
Valid Through
02.09.2016

 

Catatan :

# Tarikh tutup Jawatan Kosong ini : 02 September 2016

 • Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
 • Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga tidak ditanggung oleh RISDA Ventures Malaysia.

Jika anda berminat dengan jawatan terkini September 2020 ini iaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Terkini Lembaga LPP,

Sila Hantar LAMARAN KERJA sesuai ketentuan dibawah ini :

CARA MEMOHON :

1. Permohonan dari kalangan “STAFF” LPP :

Muat turun “Borang Permohonan Pekerjaan” dari laman web LPP (http://www.lpp.gov.my)

Sertakan salinan dokumen :

 • Sijil-sijil akademik/transkrip,
 • Kad pengenalan (yang disahkan),
 • Penama untuk rujukan
 • Sekeping gambar berukuran passport

*) NB : Tulis nama jawatan yang dipohon di sebelah atas penjuru kiri sampul surat.

2. Permohonan dari calon-calon bukan dari anggota LPP

Membuat permohonan Jawatan melalui laman web Kementerian Sumber Manusia di laman : http://www.jobsmalaysia.gov.my

PERMOHONAN DIHANTAR TERUS KEPADA :

KETUA PENGARAH
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
MENARA LPP
NO.20, JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50480 KUALA LUMPUR
(u/p : Bahagian Khidmat Pengurusan)
Unit perjawatan

 

Pautan : Jobs LPP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *