jawatan-kosong-risda-ventures-sdn-bhd

Jawatan Kosong Berkanun RISDA Ventures

Posted on

Jawatan Kosong Berkanun RISDA Ventures, SELANGOR –  RISDA ialah sebuah badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia (KKLW) yang ditubuhkan pada 1 Januari 1973.

Penubuhan Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah atau Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA) mengikut Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972.

Untuk meningkatkan kinerja RISDA Ventures mebutuhkan sumber daya manusia untuk bergabung melalui Rekrutmen Jobs Berkanun RISDA Ventures Terkini sebagai berikut :

Dengan tertubuhnya RISDA, terwujudlah sebuah organisasi yang khusus untuk membimbing sektor pekebun kecil ke arah kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial, RISDA juga akan menentukan perusahaan getah asli negara ini bertambah teguh dan stabil.

Kerajaan memandang mustahak mengadakan satu dasar dan strategi baru bagi memajukan sektor pekebun kecil dan berasaskan ini, RISDA ditubuhkan.

RISDA bertanggungjawab ke atas semua aspek kemajuan sektor pekebun kecil.

Ini termasuklah memodenkan pekebun kecil dengan menggunakan sepenuhnya hasil-hasil penyelidikan dan kemajuan teknik dalam penanaman getah serta memprosesnya dan seterusnya berusaha bersama MARDEC mengadakan satu sistem pemasaran yang cekap bagi pekebun-pekebun kecil.

Tetapi yang amat penting lagi ialah menanamkan sikap baru dan konsep moden bagi sektor pekebun kecil sesuai dengan keadaan hari ini.

Dengan ini nyatalah bahawa unsur-unsur pembaharuan semestinya menjadi asas yang kukuh kepada konsep RISDA supaya membolehkan semua pekebun kecil kita menggunakan amalan-amalan yang moden bagi meninggikan mutu pengeluaran getah serta mendapat hasil yang lebih tinggi.

RISDA Ventures telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat.

Jawatan Kosong Berkanun RISDA Ventures

Dalam usaha meningkatkan kualitas yang ada di Malaysia, RISDA Ventures mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya.

Untuk itu RISDA Ventures mencari pemuda – pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2020.

Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini November 2020 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia RISDA Ventures di Jawatan Terkini kedudukan : PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG

Pada hari ini RISDA Ventures kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Berkanun Terkini November 2020 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut :

Jawatan Kosong Berkanun RISDA Ventures


Peluang Kerjaya :

Jawatan Kosong Berkanun RISDA Ventures

Jawatan Kosong RISDA Ventures Terkini Kerja Kosong Malaysia Singapore Kilang Kuching Johor Kerani Kerajaan Berkanun Bank Swasta Jobs Vacancy

Jobs Vacancy :

Semua anggota RISDA dan Syarikat Milikan RISDA serta seluruh warga Negara Malaysia adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan di RISDA Ventures Sdn. Bhd. seperti berikut :

 

1. Pengurus Pentadbiran & Sumber Manusia

Syarat-syarat Dan Kelayakan :

 • Sekurang-kurangnya ljazah Sarjana Muda/Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Keutamaan pertimbangan kepada Pemegang Diploma/ljazah di dalam bidang pengurusan pentadbiran & sumber manusia dari mana-mana IPTA atau IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan.
 • Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Malaysia yang baik. Keutamaan akan diberi kepada yang fasih berbahasa lnggeris.
 • Memiliki lesen memandu yang sah.
 • Bersedia menjalankan tugas dengan jujur, kreatif dan kerja secara kumpulan.
 • Mempunyai pengetahuan dan boleh menggunakan perisian Ms Office.
 • Mempunyai pengalaman 2 atau 3 tahun dalam bidang Pengurusan Sumber Manusia atau Pengurusan Korporat.

 

2. Pengurus Operasi

Syarat-syarat Dan Kelayakan :

 • Sekurang-kurangnya ljazah Sarjana Muda /Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Keutamaan pertimbangan kepada Pemegang ljazahl Diploma di dalam bidang pengurusan perniagaan dari manamana IPTA atau IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan.
 • Mempunyai kemah iran berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Malaysia yang baik. Keutamaan akan diberi kepada yang fasih berbahasa lnggeris.
 • Memiliki lesen memandu yang sah.
 • Bersedia menjalankan tugas dengan jujur, kreatif dan kerja secara kumpulan.
 • Mempunyai pengetahuan dan memahami urusniaga/core business RISDA Ventures.
 • Mempunyai pengetahuan dan boleh menggunakan perisian Ms Office.
 • Mempunyai pengalaman 2 atau 3 tahun dalam bidang Pemasaran atau Perniagaan.

 

3. Eksekutif

Syarat-syarat Dan Kelayakan :

 • Sekurang-kurangnya Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Keutamaan pertimbangan kepada Pemegang ljazahlDiploma di dalam bidang pengurusan perniagaan dari mana-mana IPTA atau IPTS yang diiktiraf oleh Kerajaan.
 • Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Malaysia yang baik. Keutamaan akan diberi kepada yang fasih berbahasa lnggeris.
 • Memiliki lesen memandu yang sah.
 • Bersedia menjalankan tugas dengan jujur, kreatif dan kerja secara kumpulan.
 • Mempunyai pengetahuan dan memahami urusniaga/core business RISDA Ventures
 • Mempunyai pengetahuan dan boleh menggunakan perisian MS Office.
 • Mempunyai pengalaman 2atau 3 tahun dalam bidang Pemasaran atau Perniagaan.

 

4. Kerani

Syarat-syarat Dan Kelayakan :

 • Sekurang-kurangnya mempunyai SPM atau yang setaraf dengannya dan Kredit dalam Bahasa Malaysia.
 • Mempunyai pengalaman dalam bidang pentadbiran pejabat atau sijil-sijil kursus berkaitan pentadbiran pejabat adalah diutamakan.
 • Berpengetahuan dalam pengendalian perisian MS Office.
 • Memiliki lesen memandu yang sah.

 

5. Penyelia

Syarat-syarat Dan Kelayakan :

 • Sekurang-kurangnya mempunyai SPM atau yang setaraf dengannya sekurang-kurang Sijil Teknisyen dan Kredit dalam Bahasa Malaysia.
 • Mempunyai pengalaman dalam bidang teknikal pertanian/perladangan atau sijil-sijil kursus yang berkaitan adalah diutamakan.
 • Berpengetahuan dalam pengendalian perisian MS Office. Latihan yang bersesuaian.
 • Memiliki lesen memandu yang sah.

 

6. Pemandu

Syarat-syarat Dan Kelayakan :

 • Sekurang-kurangnya mempunyai PMR/SPM atau yang setaraf dengannya dan Kredit dalam Bahasa Malaysia.
 • Mempunyai Lesen Memandu Kelas D serta mempunyai pengalaman dalam bidang pemanduan kereta serta berpengetahuan dalam selok belok kawasan sekitar Kuala Lumpur serta sanggup bertugas luar kawasan.

 

Permohonan hendaklah dibuat secara bersurat dengan menyertakan :

 • Resume,
 • Salinan SPM, Diploma/ljazah akademik,
 • sijil kemahiran,
 • salinan kad pengenalan,
 • sekeping gambar berukuran saiz passport
 • lain – lain dokumen sokongan yang berkaitan.

 

Company
Name
RISDA Ventures Sdn. Bhd.
Same as (Website / Social Media)
Job Location
Street
Lot E6-1, Jalan Selaman 1/2, Dataran Palma, Jalan Ampang
Postal Code
68000
Locality
Ampang
Country ISO Code
MY
Region ISO Code
B
Salary
Unit
Monthly
Currency ISO Code
MYR
Value
0.00
Job Meta
Employment Type
Full Time
Valid Through
04.11.2016

 

Catatan :

# Tarikh tutup Jawatan Kosong ini : 04 November 2016

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga tidak ditanggung oleh RISDA Ventures Malaysia.

Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini November 2020 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Berkanun RISDA Ventures,

Sila hantar Sebarang Lamaran via KURIR/POS sesuai petunjuk dibawah ini :

Cara Permohonan :

 • Permohonan dari calon yang sedang berkhidmat di RISDA dan Syarikat Milikan RISDA perlu dibuat melalui Ketua Pusat Tanggungjawab masing-masing
 • Sila tulis nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat Permohonan.
 • Sila Kirim Permohonan Jawatan ke alamat Permohonan :

Ketua Pegawai Eksekutif
RISDA Ventures Sdn Bhd
Lot E6-1, Jalan Selaman Tr,
Dataran Palma, Jalan AmPang,
68000 AmPang,
Selangor Darul Ehsan

 

Pautan : Jobs RISDA Ventures

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *