jawatan-kosong-suruhanjaya-perkhidmatan-awam

Jawatan Kosong SPA Malaysia

Posted on

Jawatan Kosong SPA Malaysia, PUTRAJAYA – Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di bawah Perkara 144 Perlembagaan Persekutuan.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia berfungsi meliputi perkara – perkara berikut : Melantik, Mengesahkan dalam perkhidmatan, Kemasukan ke dalam jawatan berpencen, Menaikkan pangkat, Menukar, Menjalankan kawalan tatatertib.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia telah ditubuhkan pada 31 Ogos 1957, bersamaan dengan hari Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu.

Untuk meningkatkan kinerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mebutuhkan sumber daya manusia dengan membuka Jawatan Kosong Terkini melalui Rekrutmen Jobs Terkini SPA Malaysia sebagai berikut.

Tugas – tugas yang dilaksanakan oleh SPA Malaysia adalah sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan persekutuan dan di antaranya adalah meliputi perkara-perkara berikut :

PELANTIKAN

Suruhanjaya menguruskan pelantikan anggota Perkhidmatan Awam secara tetap, sementara, kontrak, tukar sementara dan pinjaman.

Suruhanjaya berkuasa menamatkan perkhidmatan anggota Perkhidmatan Awam mengikut syarat-syarat pelantikan.

Suruhanjaya telah memberi perwakilan kuasa kepada Kementerian dan Jabatan Persekutuan, Pentadbiran Kerajaan-kerajaan Negeri yang berkenaan bagi jawatan-jawatan dalam Kumpulan Sokongan (Kumpulan D JKK).

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

Suruhanjaya berkuasa mengesahkan anggota Perkhidmatan Awam dalam perkhidmatan, melanjutkan tempoh percubaan, mengembalikan kakitangan ke jawatan asalnya atau menamatkan perkhidmatan kerana kegagalan disahkan dalam jawatan.

Suruhanjaya juga memberi perwakilan kuasa kepada Kementerian, Jabatan Persekutuan dan Pentadbiran Kerajaan Negeri yang berkenaan untuk mengesahkan dalam perkhidmatan bagi jawatan – jawatan dalam Kumpulan Sokongan (Kumpulan D JKK).

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

Suruhanjaya menguruskan pemberian taraf berpencen kepada anggota Perkhidmatan Awam tidak termasuk anggota Kumpulan Sokongan (Kumpulan D JKK) yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan telah berkhidmat dalam perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh diambilkira sebagai perkhidmatan berpencen untuk tempoh tidak kurang daripada 3 tahun.

PERTUKARAN PERKHIDMATAN

Suruhanjaya berkuasa menukar tetap anggota Perkhidmatan Awam dari satu skim perkhidmatan ke satu perkhidmatan yang lain, dan dari satu perkhidmatan ke perkhidmatan yang lain untuk skim perkhidmatan yang sama.

Suruhanjaya juga berkuasa menukar tetap pegawai-pegawai yang dilantik secara tukar sementara dan pinjaman.

KENAIKAN PANGKAT

Suruhanjaya adalah berfungsi sebagai Lembaga Kenaikan Pangkat bagi kenaikan pangkat ke jawatan (promotion to post) pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam serta kenaikan pangkat dari suatu gred ke suatu gred yang lebih tinggi (promotion to grade) bagi pegawai-pegawai di dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu.

Selain itu Suruhanjaya juga turut berfungsi sebagai Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Peraturan-peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam yang berkenaan.

KAWALAN TATATERTIB

Suruhanjaya adalah merupakan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan bagi tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat ke atas pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta sebagai Lembaga Rayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam sebagaimana yang diperuntukkan di bawah peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam yang berkenaan.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat.

Dalam usaha meningkatkan kualitas yang ada di Malaysia, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya.

Untuk itu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mencari pemuda – pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2020.

Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini Oktober 2020 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia di Jawatan Terkini kedudukan : PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG

Pada hari ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Oktober 2020 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut.

Jawatan Kosong SPA Malaysia


Peluang Kerjaya :

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaya Terkini Kerja Kosong Malaysia Singapore Kilang Kuching Johor Kerani Kerajaan Berkanun Bank Swasta Jobs Vacancy

Jobs Vacancy :

PEMBANTU PENDAFTARAN GRED KP19

JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (SABAH & SARAWAK)

Deskripsi Tugas :

Memproses permohonan-permohonan Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat, Sijil Kewarganegaraan, Sijil Perkahwinan dan Penceraian dan Sijil Pindaan Butiran dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, Malaysia.

Kami sedang mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yang mempunyai ciri – ciri keperibadian berikut :

 • Mempunyai keterampilan yang baik;
 • Mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja secara berkumpulan;
 • Mempunyai bakat kepimpinan;
 • Mempunyai ciri – ciri jati diri yang cemerlang; dan
 • Mempunyai kelayakan / profesionalisme yang sesuai dengan jawatan.

 

Syarat Kelayakan :

 • Memiliki dua (2) Kepujian (termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu) serta empat (4) Lulus dalam SPM; atau
 • Memiliki dua (2) Kepujian (termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu) dan empat (4) Lulus dalam SPM serta SKM Tahap 2 atau SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Syarat Lantikan :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
 • Sijil :
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan, atau
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, atau
  • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran  Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

Company
Name
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
Same as (Website / Social Media)
Job Location
Street
Aras 6-10, Blok C7, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Postal Code
62520
Locality
Putrajaya
Country ISO Code
MY
Region ISO Code
Putrajaya
Salary
Unit
Monthly
Currency ISO Code
MYR
Value
0.00
Job Meta
Employment Type
Full Time
Valid Through
12.02.2017

 

Catatan :

# Tarikh tutup Jawatan Kosong ini : 27 Oktober 2019

Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini Oktober 2020 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Suruhanjaya Perkhidmatan Awam,

Sila hantar Sebarang Lamaran SECARA TALIAN (ONLINE) di laman sesawang dibawah ini :

 

Pautan : Jobs SPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *