jawatan-kosong-terkini-sains

Jawatan Kosong Syarikat SAINS Malaysia

Posted on

Jawatan Kosong Syarikat SAINS, NEGERI SEMBILAN – Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) adalah sebuah syarikat berkaitan kerajaan negeri Negeri Sembilan yang bertanggungjawab bagi perkhidmatan bekalan air di Negeri Sembilan.

Objektif utama setiap kakitangan SAINS ialah untuk memberi perkhidmatan berkualiti bagi memenuhi keperluan setiap pelanggan dan pihak – pihak yang berkepentingan (Stakeholders).

Untuk meningkatkan kinerja Syarikat SAINS mebutuhkan sumber daya manusia untuk bergabung menjadi bagian dari Syarikat SAINS melalui Rekrutmen Jobs Terkini sebagai berikut.

Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS) telah diperbadankan sebagai syarikat awam di bawah Seksyen 16(4) Akta Syarikat 1965 pada 15 Mac 2007.

Pada 19 September 2008, SAINS telah bertukar menjadi sebuah syarikat persendirian dengan nama Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd.

SAINS telah dipertanggungjawabkan untuk mengambil alih peranan dan fungsi pengurusan sistem bekalan air di Negeri Sembilan daripada Jabatan Bekalan Air Negeri Sembilan (JBANS) mulai 1 Januari 2009.
SAINS dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Besar Negeri Sembilan (Perbadanan) atau Menteri Besar Negeri Sembilan Incorporation (MBI).

SAINS adalah dilesenkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dibawah Seksyen 9 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (AIPA 2006).

Disamping memastikan bekalan air yang berkualiti untuk seluruh warga Negeri Sembilan. SAINS juga akan terus menambahbaik mutu perkhidmatannya kepada seluruh rakyat di Negeri Sembilan.

Tanggungjawab SAINS meliputi :

 • Pengeluaran dan pengagihan air terawat kepada pengguna dalam kawasan agihan
 • Menyelenggara setiap infrastruktur baru dan penambahbaikan operasi
 • Membangunkan sumber air mentah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri

 

Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS) telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat.

Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas yang ada di Malaysia, Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS) mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya.

Untuk itu Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS) mencari pemuda – pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2020.

Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini Februari 2020 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS) di Jawatan Terkini kedudukan : PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG

Pada hari ini Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Februari 2020 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut :

Senarai Jawatan Kosong Syarikat SAINS


Peluang Kerjaya :

Jawatan Kosong Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad

Jawatan Kosong Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS) Terkini Kerja Kosong Malaysia Singapore Kilang Kuching Johor Kerani Kerajaan Berkanun Bank Swasta Jobs Vacancy

Jobs Vacancy :

1. PENYELIA TEKNIKAL TENAGA

Syarat-syarat kelayakan :

 • Warga Negara Malaysia
 • Memiliki Diploma dalam Kejuruteraan Elektrik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 • Mempunyai perakuan Penyelia Elektrik Kompeten daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia.
 • Berpengalaman dalam penugasan lawatan pemeriksaan orang kompeten dan pengurusan tenaga elektrik dengan cekap akan diberi keutamaan.
 • Berkemahiran dalam penggunaan komputer: Mikrosoft Word, Excel dan Powerpoint.
 • Mengutamakan mutu dan hasil kerja serta boleh bekerja dalam kumpulan.
 • Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik.
 • Boleh bekerja dengan pengawasan minima ,jujur serta bertanggungjawab.

 

Deskripsi Tugas :

 • Bertanggungjawab sebagai orang kompeten ke atas sistem pepasangan elektrik dengan memastikan tatacara/prosedur keselamatan adalah sentiasa dipatuhi bagi memenuhi keperluan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan
 • Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
 • Melaksanakan pemeriksaan bulanan dan memberi khidmat nasihat ke atas pepasangan elektrik SAINS yang dikendalikan pada voltan rendah.
 • Melaksanakan pemeriksaan bersama Jurutera Elektrik Kompeten yang dilantik bagi pepasangan yang dikendali pada voltan yang melebihi voltan rendah.
 • Merekod segala pemeriksaan serta menyediakan laporan syor dan arahan kepada Suruhanjaya Tenaga dan SAINS mengikut tempoh yang telah ditetapkan.
 • Menyelia penyimpanan rekod pemeriksaan dan laporan orang kompeten bagi tujuan pemeriksaan Suruhanjaya Tenaga.
 • Menyelia perlaksanaan langkah-langkah pengurusan tenaga elektrik dengan cekap serta membantu Pengurus
 • Tenaga melaksanakan audit tenaga dan penguatkuasaan polisi pengurusan tenaga elektrik di setiap pepasangan elektrik SAINS.
 • Menyelia penjadualan , perjalanan dan pengisian data Ujian Kecekapan Pam tahunan dan seterusnya kepada pengeluaran Sijil Kecekapan Pam.
 • Melaksanakan segala penugasan berkaitan pengurusan tenaga elektrik dengan cekap seperti yang dirahkan dari masa ke semasa.

 

2. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

Syarat-syarat kelayakan :

 • Warga Negara Malaysia.
 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kekompetenan Kategori A4 (Sistem Voltan Rendah) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga.
 • Berpengalaman dalam pengurusan tenaga elektrik dengan cekap akan diberi keutamaan.
 • Berkemahiran dalam penggunaan komputer : Mikrosoft Word, Excel dan Powerpoint.
 • Mengutamakan mutu dan hasil kerja serta boleh bekerja dalam kumpulan.
 • Boleh berkomunikasi dengan baik.
 • Boleh bekerja dengan pengawasan minima, jujur serta bertanggungjawab.

 

Deskripsi Tugas :

 • Bertanggungjawab melaksanakan skop tugas penyelenggaraan dan operasi ke atas sistem pepasangan elektrik dengan memastikan tatacara /prosedur keselamatan adalah sentiasa dipatuhi bagi memenuhi keperluan Akta
 • Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.
 • Mengendali peralatan instrumen bagi tujuan pengurusan tenaga elektrik dengan cekap.
 • Membuat pemeriksaan terhadap sistem pengepaman dan merekod segala aktiviti penugasan Ujian Kecekapan Pam tahunan di Loji Rawatan Air dan Rumah Pam SAINS.
 • Melaksanakan pemeriksaan penggunaan tenaga elektrik serta penguatkuasaan polisi penggunaan tenaga elektrik di setiap pepasangan elektrik SAINS.
 • Memantau segala aktiviti pembaikan dan pembetulan di bawah seliaan Unit Pengurusan Tenaga.
 • Melaksanakan segala penugasan berkaitan pengurusan tenaga elektrik dengan cekap seperti yang diarahkan dari masa ke semasa.

 

Company
Name
Syarikat Air Negeri Sembilan Berhad (SAINS)
Same as (Website / Social Media)
Job Location
Street
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Jalan Persiaran S2 B2
Postal Code
70300
Locality
Seremban
Country ISO Code
MY
Region ISO Code
N
Salary
Unit
Monthly
Currency ISO Code
MYR
Value
0.00
Job Meta
Employment Type
Full Time
Valid Through
17.02.2017

 

Catatan :

# Tarikh tutup Jawatan Kosong ini : 17 Februari 2017

Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini Februari 2020 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Iklan Jawatan Kosong SAINS,

Sila hantar Sebarang Lamaran SECARA TALIAN (ONLINE) di laman sesawang dibawah ini.

 

Pautan : Jobs SAINS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *