Jawatan Kosong Lembaga Zakat Selangor – Lembaga Zakat Selangor (MAIS) merupakan sebuah organisasi Islam yang memartabatkan syiar Zakat di Negeri Selangor, Malaysia. Bercita-cita untuk menjadi sebuah Organisasi Islam bertaraf dunia

Jawatan Kosong Terkini SPA Negeri Sarawak – Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (SPANS) telah diwujudkan dalam tahun 1961 di bawah The Sarawak (Public Service Commission) Order in Council, 1961 dan

Jawatan Kosong Lembaga LLM Malaysia, SELANGOR – Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) ialah sebuah badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan bagi mengawasi semua lebuhraya tol di seluruh Semenanjung Malaysia. LLM merupakan sebuah badan

Jawatan Kosong Lembaga KEJORA, JOHOR – Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau ringkasnya KEJORA adalah salah sebuah agensi badan berkanun di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) Malaysia yang

Jawatan Kosong Lembaga LPPKN, KUALA LUMPUR – LPPKN (Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara) ialah Salah satu lembaga yang berada dibawah Kementerian KPWKM (Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia). Lembaga

Jawatan Kosong Lembaga FELDA, KUALA LUMPUR – FELDA adalah satu agensi kerajaan Malaysia yang menangani penempatan semula penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan-kawasan yang baru dibangun agar meningkatkan taraf

Iklan Jawatan Kosong Lembaga Air Kuching – Lembaga Air Kuching ialah lembaga yang bertanggungjawab dalam pentadbiran, pengurusan dan penyeliaan semua kerja pengepaman air dalam kawasan bekalannya. Polisi Lembaga Air Kuching

Jawatan Kosong Lembaga Air Perak – Lembaga Air Perak (LAP) ialah suatu perbadanan yang ditubuhkan di bawah Enakmen Lembaga Air Perak 1988 bagi maksud menyediakan perkhidmatan bekalan air di negeri

Jawatan Kosong Majlis MPM Malaysia, SELANGOR – Majlis Peperiksaan Malaysia ialah sebuah Badan Berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) yang ditubuhkan pada 1 Februari 1980 di

Jawatan Kosong Lembaga LPP Malaysia, KUALA LUMPUR – Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Lembaga LPP bertanggung jawab memajukan pergerakan